Tolkning Översättning Utbildning Jobb Företaget Kontakt
Tolk – frilansuppdrag

Kompetenskrav

För att kunna registrera sig hos MNT AB skall man minst ha gymnasieutbildning från hemlandet och ha goda kunskaper i svenska språket samt modersmålet  och vara beredda att delta i våra tolkutbildningar, för.att främja en god språkutveckling som tolk.

 

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan.

 

Frilansuppdrag som Tolk
Hantering av intresseanmälningar

När vi emottar en intresseanmälan, registrerar vi denna om den fullföljer kompetenskraven. Intresseanmälan besvaras till sökande och en kopia sänds till utbildningsansvarig på företaget för vidare hantering.

Alla sökande är förpliktade att teckna avtal samt tystnadsförpliktelse enligt lag, om de i framtiden skall arbeta som uppdragstolk.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Klicka här om du är tolk och är intresserad av att jobba för oss
 
Säkerhetspolicy | Avtalskund | Referenskunder | Tolkrapport | Inloggning